Na Slunci došlo dnes brzy ráno k poměrně mohutnému výtrysku koronální hmoty. Do jaké míry to ovlivní naše GMP ještě nevíme. Situaci sledujeme a v případě potřeby vydáme zprávu.

V současné době je naše geomagnetické pole neustálené, pulzační aktivita GMP je nízká. V dalších hodinách nelze vyloučit stav GM bouře. Hodnoty Kp indexu se mohou pohybovat kolem Kp 4, maximálně Kp 5, což je způsobeno vlivem koronálních děr a zvýšenou rychlostí solárního větru. Polární záři lze zatím pozorovat jen v nejsevernějších oblastech.

TIP:   Evropská mise k výzkumu Slunce poprvé zakotví v libračním bodě L5

latest

Zdroj: solarham.com, spaceweather.com, foto: SOHO/LASCO C2, video: Flare Aware