nv

Wolf Rayetova hvězda 124

Zdroj: NASA, Hubble Legacy Archive, NASA, ESA – Processing & Licence: Judy Schmidt