sun1fil

Zejména nadšenci, kteří jsou vybaveni prostředky pro pozorování a fotografování Slunce, by měli v těchto hodinách zvýšit svou pozornost. Na Slunci je totiž k vidění dlouhý filament a docela rozsáhlá oblast skvrn.

Filament má délku zhruba 450 000 km. V podstatě se jedná o protuberanci, která se občas objeví přímo na slunečním disku. Jeví se tmavší než pozadí, jelikož má nižší teplotu. Snímek tohoto filamentu pořídil amatérský astronom Mike Taormina z Malty ve státě New York.

Sledovaná protuberance (filament) se podle odborníků nachází ve značně neklidné oblasti. Je dost možné, že právě sledujeme tzv. eruptivní protuberanci. To by znamenalo, že se může odpoutat od Slunce a změnit se na výron koronální hmoty (CME) a protože je pozorovaná oblast téměř v geoefektivní pozici, tak by vyvržený materiál mohl letět přímo k Zemi.

TIP:   Pozoruhodné útvary na Marsu jsou důsledkem vulkanické činnosti

Pokud nemůžete sledovat filament na vlastní oči, tak nezoufejte. Na této stránce – H Alpha Network Monitor – můžete sledovat Slunce online.

Za pozornost nejen fotografickou také určitě stojí oblast skvrn s označením 2585, která se momentálně nachází v neklidném BETA-GAMA magnetickém poli. Pravděpodobnost erupcí kategorie M se zde zvýšila na 20 %. Uvedená oblast se nyní také nachází v geoefektivní pozici. S trochou nadsázky se dá říci, že je teď naše planeta jako na střelnici.

sun2reg

Zdroj: spaceweather.com, solarham.com, foto: Mike Taormina, SDO/HMI