Na období kolem 28. září 2016 předpovídají odborníci geomagnetickou bouři G2. Může za to opět koronální díra na Slunci, která chrlí do vesmíru silný proud slunečního větru.

Zesílený proud slunečního větru významně ovlivní naše geomagnetické pole 28. – 29. září, ale i ve dnech následujících. GM bouře může dosáhnout hodnoty až G2/Kp6, nedá se ale vyloučit ani krátkodobá úroveň G3/Kp7. Rychlost slunečního větru se bude pohybovat v rozmezí 600 – 700 km/s.

Za těchto podmínek lze očekávat v severských oblastech silnou polární záři. Zda bude pozorovatelná i u nás se ještě nedá říci. Situaci budeme bedlivě sledovat a v případě potřeby vydáme zprávu.

TIP:   Jak silné může být magnetické pole černé díry?

Koronální díra je oblast sluneční korony s výjimečně nízkou hustotou a teplotou. Projevuje se úbytkem záření v ultrafialové, mikrovlnné a rentgenové oblasti spektra. Koronální díry pravděpodobně souvisejí s unipolárními oblastmi fotosféry. Jsou zdrojem zesíleného slunečního větru.

Životnost koronálních děr je několik rotací Slunce. Rádiové záření koronálních děr na metrových vlnách odpovídá záření polárních oblastí minimální koróny klidného Slunce. Na rentgenových snímcích Slunce se koronální díry jeví jako tmavé útvary na rozdíl od světlejších aktivních oblastí.

Zdroj: spaceweather.com, solarham.com, cs.wikipedia.org, SWPC/NOAA