Z extrému do extrému. Tak by se dala nazvat snaha některých astronomů o konečnou podobu tzv. definice planety. Nejprve nám „vzali“ Pluto a nyní se objevil návrh, který by prakticky přes noc „stvořil“ planetu přibližně ze 110 těles Sluneční soustavy.

Příkladně astronom Kirby Runyon z John Hopkins University od samého počátku nesouhlasí s definicí planety tak, jak ji schválil pražský kongres Mezinárodní astronomické unie v roce 2006, a proto přišel s vlastním návrhem nové definice, kterou představí už příští týden na konferenci v Texasu.

Současná definice planety, která „ponížila“ Pluto na úroveň trpasličí planety, zní: Planeta je takové těleso, které obíhá kolem Slunce, má dostatečnou hmotnost, aby ji její gravitační síly zformovaly do přibližně kulového tvaru (tj. nachází se v hydrostatické rovnováze) je dominantní v zóně své oběžné dráhy (tj. vyčistila svou gravitací okolí vlastní oběžné dráhy od jiných těles) a není družicí (měsícem) jiného tělesa.

TIP:   V centrální části Mléčné dráhy se nachází 10 000 hvězdných černých děr

Zajímavostí je, že se tato definice IAU zatím nevztahuje na objekty mimo sluneční soustavu, kde pod pojmem planeta rozumíme objekty značného objemu, jejichž hmotnost je menší než 80 MJ (Jupiteru), které obíhají na oběžné dráze kolem hvězdy a které neprodukují žádnou nebo velmi málo energie prostřednictvím termonukleárních reakcí.

Runyon vedl skupinu šesti expertů z pěti institucí (všichni autoři návrhu pracují v týmu mise New Horizons), s nimiž zpracoval návrh, aby se planeta posuzovala podle vnitřních vlastností tělesa a nesledovalo se jeho okolí.

Podle jejich názoru by se za planetu dalo označit takové těleso, které má dostatečnou vlastní gravitaci k tomu, aby mělo kulovitý tvar popsaný pomocí trojosého elipsoidu a to bez ohledu na jeho orbitální parametry, nedosahuje hmotnosti Slunce a neproběhla na něm termonukleární fúze.

Přijetí této definice planety by ovšem znamenalo, že by planetou v naší Sluneční soustavě nebylo jen osm stávajících těles. Za planetu by totiž mohlo být považováno minimálně 110 dosud známých těles. To už je pořádná nálož pro žáky základních škol.

Zdroj: novinkykosmonautiky.blogspot.com, releases.jhu.edu, vtm.zive.cz, cs.wikipedia.org, foto: kielderobservatory.org. Doporučený odkaz: Scientists Make the Case to Restore Pluto’s Planet Status