V tomto díle je hostem pořadu RNDr. Michael Prouza, Ph.D. pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, mladý vědec a specialista na astročásticovou fyziku. Je také předsedou sdružení ASTROPIS, která vydává popularizační astronomický časopis.

V našem setkání pod hvězdnou oblohou se budeme dotýkat v úvodu jeho stáže v New Yorku na Kolumbijské univerzitě i publikační činnosti u nás. Především se ale budeme zabývat aktuální odbornou činností, která se točí kolem vysoce energetického záření přicházejícího z kosmu.

TIP:   Mohou být nedávné supernovy zodpovědné za hromadné vymírání?

RNDr. Michael Prouza, Ph.D. (v současnosti ředitel Sekce fyziky elementárních částic, pozn. redakce NV) je totiž spoluautorem robotického dalekohledu FRAM, který je umístěn na observatoři Pierra Augera v Argentině, a tak budeme takříkajíc přímo u zdroje, když nám bude o činnosti tohoto přístroje povídat.

Dozvíme se také o připravovaném projektu na detekci Čerenkovova záření, tzv. CTA – ocitneme se v úžasném světě gama záření, které je tím nejenergetičtějším zářením ve vesmíru. Co vlastně zapříčiňuje gama záblesky, jak se dají detekovat, jaké jsou mimořádně dramatické jevy s tím spojené?

Dr. Michael Prouza bude pokračovat i v příštím díle, kde se ponoříme do kosmologických témat a budeme si povídat i o vynikajících přístrojích, které se v této oblasti astronomického výzkumu chystají.

Zdroj: TV NOE
Foto: innovativeteachersbg.org
Autor pořadu: Jindřich Suchánek
Pozn.: Seriál Hlubinami vesmíru je na webu NÁŠ VESMÍR uváděn s laskavým svolením TV NOE, děkujeme!