Zachycen v pasti

Obrázek z radioteleskopu ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) ukazuje mladou horkou hvězdu V1247 Orionis, která je obklopená cirkumstelárním diskem z plynu a prachu. Disk se jeví jako složený ze dvou částí: z pěkně definovaného centrálního prstence a z jemnějšího půlměsíce ve vzdálenějších oblastech.

Tmavá oblast mezi prstencem a půlměsícem je pravděpodobně způsobena přítomností mladé planety. Jak planeta obíhá kolem své mateřské hvězdy, její pohyb vytváří oblasti vysokého tlaku po obou stranách její dráhy – něco podobného vlnám, které jak vytváří loď při pohybu vodou. Takové oblasti vysokého tlaku se mohou stát bariérami okolo oblastí tvorby planet: částice prachu jsou v nich uvězněny po miliony let, díky čemuž se mohou k sobě připojovat a růst.

TIP:   Zajímavý archeologický nález při vykopávkách středověkého Bergenu

Vysoké rozlišení přístroje ALMA poprvé umožňuje studium komplikované struktury takovéhoto prachového víru. Obrázek ukazuje nejenom půlměsícovou past na prach na vnějším okraji tmavého pásu, ale také oblasti přebytku prachu v prstenci, což naznačuje možnost existence druhé pasti, která se vytvořila uvnitř možné dráhy planety. To by potvrzovalo předpovědi dřívějších počítačových simulací.

Polapení prachu je jedním z řešení velkého problému současných teorií vzniku planet. Podle předpovědi by prachové částice měly doputovat do centrální hvězdy a být zničeny ještě dřív, než by měly čas vyrůst do planetesimální velikosti (říká se tomu problém radiálního driftu).

Zdroj: ESO
Foto: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. Kraus (University of Exeter, UK)
Doporučený odkaz: Dust-trapping Vortices and a Potentially Planet-triggered Spiral Wake in the Pre-transitional Disk of V1247 Orionis