Nový pohled na zbytkový disk

Datum
Pomocí 39 ze 66 antén soustavy ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), umístěných v nadmořské výšce 5 000 metrů na náhorní planině Chajnantor v chilských And... >>>