Slabé světlo vycházející z horizontu až asi do půlky obrázku je známé pod názvem zodiakální světlo a je způsobeno rozptylem slunečního světla na prachových částicích v rovině oběhu Země.

Druhý pruh světla je vidět na horizontu vlevo dole. Toto červené světlo je záření atmosféry. Je způsobeno různými procesy v horních vrstvách atmosféry, které zahrnují kosmické záření, rekombinace atomů ionizovaných zářením a chemické reakce mezi atomy kyslíku, dusíku, sodíku, lithia a hydroxylovou skupinou.

Třetí a poslední pruh je Mléčná dráha, naše domovská galaxie, která je vidět vysoko na obloze. Tento pruh se skládá z miliard hvězd všech druhů. Mnoho z nich je lidskému zraku schováno za ohromnými vrstvami mezihvězdného prachu, který dává Mléčné dráze typický skvrnitý vzhled.

TIP:   Petr Horálek: Jupiterova korona

Ve středu obrázku stojí fotovyslanec ESO Babak Tafreshi a pozoruje, jak se kolem něho odvíjí světelné představení. Jeho kolega Yuri Beletsky vytvořil tento obrázek během ESO UHD Expedice v roce 2014, kdy Babak cestoval přes chilskou poušť, aby navštívil místa, kde stojí dalekohledy ESO.

Zdroj: ESO/Y. Beletsky