Polární záře a magnetosféra Jupiteru

Jupiter má polární záře. Magnetické pole největší planety Sluneční soustavy se po dopadu poryvu nabitých částic ze Slunce stlačuje podobně jako u Země. Tato magnetická komprese směřuje nabité částice k pólům Jupiteru a dolů do jeho atmosféry. Z atmosférických plynů jsou tam vyráženy elektrony, jsou dočasně excitovány a poté, když se rekombinují s atmosférickými ionty, tak vzniká světlo polární záře.

TIP:   První snímky pořízené kosmickým teleskopem TESS

Na ilustraci je vidět magnetosféra kolem Jupiteru v akci. Na vloženém snímku, který byl zveřejněn minulý měsíc, rentgenová observatoř Chandra na oběžné dráze kolem Země ukázala nečekaně silné rentgenové záření, které pochází z polárních září Jupiteru a ve falešných barvách purpurovou barvu. Vložený snímek z Chandry je superponován přes optický snímek pořízený jinou dobu Hubblovým kosmickým dalekohledem. Tato polární záře byla na Jupiteru vidět v říjnu 2011, několik dnů poté, co Slunce emitovalo silný výtrysk koronální hmoty (CME – Coronal Mass Ejection).

Zdroj: APOD, JAXA; Inset Image Credit: NASA, ESA, Chandra, HubbleRobert Nemiroff (MTU) & Jerry Bonnell (USRA) ; česky: Josef Chlachula, astro.cz