nv

Opätovná analýza katalógov hnedých trpaslíkov v susedstve Slnka ukázala, že veľký počet týchto blízkych substelárnych objektov ešte stále čaká na svoje objavenie.

Gabriel Bihain a Ralf-Dieter Scholz z postupimského Leibnizovho ústavu pre astrofyziku (Babelsberg Observatorium) sú autormi štúdie, ktorá vyvrátila doteraz akceptovanú mienku o hnedých trpaslíkoch v okolí Slnka. Přečtěte si více na webu eQuark.sk.

TIP:   Vladimír Nádvorník: NGC6888 a PN G75.5+1.7
Zdroj: eQuark.sk, foto: AIP/J. Fohlmeister