Mezinárodní konference o vysokoenergetické astrofyzice IBWS 2016

nv

Třináctý z řady úspěšných workshopů věnovaných astrofyzice vysokých energií a pozemním experimentům, pozorováním zejména robotickými dalekohledy a také rentgenovým družicím se uskuteční v Karlových Varech od 19. do 21. dubna 2016. IBWS (INTEGRAL/BART Workshop) je pracovní setkání odborníků především z oblasti rentgenového výzkumu vesmíru s pomocí družic pozorujících v gama a rentgenovém oboru a návazných pozemních robotických dalekohledů.

Letošního ročníku s charakterem evropské regionální konference se zúčastní 46účastníků z 5 zemí. Na organizování INTEGRAL/BART  Workshop se  podílí  Skupina  astrofyziky  vysokých energií Stelárního oddělení Astronomického ústavu AV ČR. Kromě Astronomického ústavu AV ČR dalšími spoluorganizátory jsou České vysoké učení technické v Praze, Hvězdárna Astronomického ústavu Friedrich – Alexander Universität  Erlangen – Nürnberg  v   Bambergu   (Německo), Univerzita Würzburg (Německo) a Hvězdárna Karlovy Vary.

TIP:   Odhalené tajemství nejvzdálenějšího studovaného tělesa Sluneční soustavy

Na  programu  konference  je 40 referátů  z  oblasti družicové vysokoenergetické astrofyziky, výzkumu vysokoenergetických kosmických zdrojů,  bude  se  jednat  i  o využití robotických dalekohledů a přípravě dalších kosmických misí a experimentů. Diskutovat se bude např. o první české astronomické minidružici VZLUSAT1 a také o projektu malé, ale ryze české  astronomické  družice  BRITE CZ  pro výzkum kosmických zdrojů rentgenového a ultrafialového záření pomocí miniaturizovaných rentgenových a ultrafialových teleskopů, na jejíž studii se podílí Astronomický ústav AV ČR.

Vývoj  rentgenové   kosmické  optiky  (aplikované  v  obou  výše  uvedených projektech)  má v České republice dlouhou tradici a čeští vědci v tomto oboru dosáhli mezinárodně uznávaných výsledků. První český astronomický rentgenový objektiv byl vyroben v Astronomickém ústavu ČSAV v roce 1970 – šlo o optiku o průměru 50 mm k zobrazení Slunce v rentgenovém záření z paluby výškové rakety Vertikal.

Rentgenové záření neprochází zemskou atmosférou, lze ho sledovat jen z kosmických družic. Rozšíření  pozorovacího  okna  do  vesmíru  o rentgenový obor   spektra   přineslo v  minulosti  zcela klíčové  poznatky o dějích ve vesmíru.  A to zejména těch,  kde  je  hmota v extrémních podmínkách. Intenzivní rentgenové záření produkují zejména systémy, v nichž proudí hmota na neutronovou hvězdu, černou díru nebo na bílého trpaslíka. Ve vzdáleném vesmíru (tedy v jiných galaxiích) pak jde často o objekty, v nichž právě probíhá tzv. gama záblesk (tedy probíhá zvláštní druh supernovy, případně kolize dvou kompaktních objektů). Dalším druhem zdrojů rentgenového záření jsou aktivní galaktická jádra.

Konference se aktivně s velmi zajímavým příspěvkem zúčastní i stážistka programu Otevřená věda Akademie věd na Astronomickém ústavu AV ČR. Zabývá se studií unikátních zrcadlových očí některých živočichů, především hlubinných ryb, a jejich možnou aplikací v astronomii.

Zdroj: Tisková zpráva Astronomického ústavu AV ČR