nv

Obrazce (geoglyfy) na peruánské planině Nazca nejsou jediným jejím tajemstvím. Zajímavý je i zavodňovací systém, jehož fungování dosud plně nechápeme.

Celá oblast je velmi suchá, takže její dřívější obyvatelé museli dobře zvládnout hospodaření s vodou. Jedinou viditelnou součástí celého systému podzemních akvaduktů a nádrží zvaného Puquios jsou vstupy z povrchu se spirálovitě zahloubeným chodníkem. Jeden z nich vidíme na fotografii z roku 2009.

Výzkum Puquios provádí Rosa Lasaponara se svými kolegy z italského CNR – Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale. Prozatím dospěli k jedinému závěru. Celý systém je mnohem složitější, než jsme se domnívali, a jeho pochopení vyžaduje další výzkum. Bohužel přesné datování zatím nejde provést. Stavby jsou kamenné a jinde účinná a archeology hojně užívaná radiokarbonová metoda tu je na nic.

TIP:   Jak vznikl náš Měsíc? Astronomové nabízí novou teorii
Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., foto: Ab5602/Wikimedia Commons