nv

Pozorování některých galaxií odhalují jejich vysokou proměnnost, související s aktivitou jejich jader.

Aktivní galaktická jádra jsou důsledkem pádu hmoty (akrece) z disku na černou veledíru, kterou tento disk obklopuje. Akrece je vysoce energetický proces, při němž vzniká tvrdé rentgenové záření. Zdroj tohoto záření však obvykle není možné přímo pozorovat. T. Pecháček, M. Dovčiak a V. Karas z ASU přispěli k práci, jež navrhuje metodiku, jak se ze sady rentgenových pozorování aktivního galaktického jádra ve více spektrálních pásech o zdroji tohoto záření něco dozvědět. Přečtěte si více přímo na webu Astronomického ústavu AV ČR.

TIP:   Lovec planet a jeho soused
Zdroj: asu.cas.cz, foto: ESO/WFI (optický kanál); MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. (infračervený); NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al. (rentgenový)