Pravděpodobnost výskytu mimozemské civilizace v našem okolí se blíží nule
Alien-Wallpapers-real-download

Následující zpráva jistě nepotěší čtenáře, kteří věří, že brzy navážeme kontakt s mimozemšťany. Šance totiž klesla prakticky na nulu, tedy teoreticky.

TIP:   Akademie věd ČR spouští hlasování o názvu „české exoplanety“

Astrofyzikové Adam Frank a Woodruff Sullivan zveřejnili v časopise Astrobiology studii, ve které se na základě nových dat pokusili řešit tzv. Drakeovu rovnici.

Drakeova rovnice je matematický vztah, který teoreticky umožňuje určit počet mimozemských civilizací schopných komunikace a existujících ve stejném okamžiku. Formuloval ho americký astronom Frank Drake v 60. letech 20. století.

7542df32dfc58eede34c27326fb44889

Rovnice by měla ukázat, kolik inteligentních ras existuje v naší galaxii. Vzhledem k neznalosti většího množství proměnných je však rovnice spíše jenom odhadem.

Během svého uveřejnění byla ostrým námětem kritiky, která poukazovala na to, že se jedná jen o pouhý tip, který nereflektuje realitu. Na druhou stranu se množství neznámých neustále zmenšuje vlivem lepších pozorování vesmíru a jeho znalostí.

Frank a Sullivan ovšem dospěli k závěru, že pravděpodobnost výskytu cizí inteligence v našem nejbližším okolí je velice nepatrná a blíží se nule. Podrobnosti si můžete přečíst v tomto odborném článku.

Zdroj: novinkykosmonautiky.blogspot.com, cs.wikipedia.org, foto: ancient-code.com