Observatoř NASA odhalila atomární kyslík v atmosféře Marsu

nv

Poprvé po 40 letech dokázali vědci detekovat kyslík v horních vrstvách atmosféry Marsu.

Přestože jde o atomární kyslík, tvořený jedinou molekulou, ukazuje se, že Mars býval v minulosti světem, kde mohl existovat život. Atomární kyslík má významný vliv na atmosféru planety – sehrává klíčovou úlohu například v procesu úniku tepla do vesmíru.

Současná atmosféra Marsu je 100 až 150× řidší než ta pozemská – kyslík je v ní zastoupen jen zhruba 0,13 % (na Zemi je to 21 %). Přečtěte si více v článku Martina Reichmana na webu Tajemství vesmíru.

Zdroj: Tajemství vesmíru, foto: SOFIA/GREAT spectrum: NASA/DLR/USRA/DSI/MPIfR/GREAT Consortium/ MPIfS/Rezac et al. 2015. Mars image: NASA