Poslechněte si “rádio Jupiter”

nv

Začátkem tohoto týdne došlo na Jupiteru k silné rádiové bouři. Událost zachytil 17. května 2016 amatérský radioastronom Thomas Ashcraft, a to prostřednictvím svého krátkovlnného radioteleskopu, který byl umístěn v Novém Mexiku.

TIP:   Akademie věd ČR spouští hlasování o názvu „české exoplanety“

Magnetosféra Jupiteru způsobuje intenzivní krátké rádiové záblesky z polárních oblastí. Vulkanická aktivita měsíce Io dodává do magnetosféry Jupiteru plyny, které vytvářejí torus částic kolem planety. Jak se Io pohybuje skrze tento torus, dochází vzájemnou interakcí ke vzniku Alfvénových vln, které přenášejí ionizované částice do polárních oblastí, což umožňuje vznik radiových vln vlivem mechanismu cyklotronového astrofyzikálního maseru.

Energie je šířena do okolí podél povrchu kuželu. Když Země prochází tímto kuželem, můžou radiové signály přehlušit šum způsobovaný Sluncem. Rádiové vlny Jupitera se šíří vesmírem na frekvencích od 15 do 38 MHz. Pod mez jsou vlny odráženy ionosférou Země a nad mez je intenzita vln příliš malá.

Kliknutím na obrázek se spustí zmíněný zvukový záznam a pokud byste snad chtěli “rádio Jupiter” poslouchat sami, tak se mrkněte na stránky NASA’s Radio Jove Project, kde najdete i návod, jak si postavit vlastní radioteleskop.

Zdroj: spaceweather.com, cs.wikipedia.org, audio: Thomas Ashcraft