New Insights into Debris Discs

Pomocí 39 ze 66 antén soustavy ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), umístěných v nadmořské výšce 5 000 metrů na náhorní planině Chajnantor v chilských Andách, byli astronomové schopni detekovat oxid uhelnatý (CO) ve zbytkovém disku okolo hvězdy typu F. Ačkoli je CO druhou nejběžnější molekulou v mezihvězdném prostředí (po molekulárním vodíku), je to poprvé, co byl detekován okolo hvězdy tohoto typu. Hvězda, se jménem HD 181327, je členem pohybové skupiny Beta Pictoris ve vzdálenosti téměř 170 světelným let.

Až dodnes byla přítomnost CO určena jenom okolo několika hvězdy typu A, které jsou výrazně hmotnější a svítivější než HD 181327. Díky vynikajícímu prostorovému rozlišení a citlivosti, které nabízí ALMA, dokázali astronomové zachytit tento nádherný prstenec kouře a zmapovat hustotu CO v disku.

Studium disků tvořeným zbytky po tvorbě planet je jeden způsob, jak popsat planetární systémy. Plyn obsahující CO se nachází dohromady s prachovými zrny v prstenci zbytků a musel být vytvořen nedávno. Destruktivní kolize ledových planetesimál v disku jsou možným zdrojem neustálé obnovy CO.

TIP:   Fosfor je jedním ze základních kamenů života. Jak se ale dostal na ranou Zemi?

Kolize ve zbytkovém disku typicky vyžadují, aby byla ledová tělesa gravitačně vychylována většími tělesy, aby tak získal dostatečně vysoké kolizní rychlosti. Navíc, odvozené CO složení ledových planetesimál je konzistentní s kometami v naší Sluneční soustavě. Tento možný sekundární zdroj CO naznačuje, že ledové komety by mohly být běžné okolo hvězd podobných našemu Slunci, což má výrazné důsledky pro udržení života na terestrických planetách.

Výsledky byly publikovány v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society pod názvem “Exocometary gas in the HD 181327 debris ring”, autoři S. Morino et al.


Zdroj: ESO/Marino et al.. Odkazy: Článek Marino et al.