sh1

Halové jevy, zkráceně halo, jsou optické úkazy, které vznikají odrazem či průchodem slunečních respektive měsíčních paprsků drobnými ledovými krystaly v atmosféře.

Aby došlo ke vzniku těchto úkazů, je zapotřebí, aby krystalky ledu měly tvar šestiboké destičky nebo hranolku. Halové jevy nejčastěji spatříme, pokud oblohu z větší části pokrývají oblaka typu cirrostratus.

TIP:   Vladimír Nádvorník: NGC6888 a PN G75.5+1.7

19. března 2016 byly všechny uvedené podmínky splněny a proto se v západní Kanadě, přesněji v místě Lacombe (Alberta), vytvořilo toto sluneční halo, které pohotově zachytila na svůj fotoaparát Darlene Tanner.

sh2

sh1


Zdroj: Wikipedia, foto: