nv

Dva roky trvající studie působení radiových vln na laboratorní potkany a myší ukázala občasný výskyt maligních nádorů mozků (gliomu) a u samců tumorů srdce.

Pokusy probíhaly v rámci amerického National Toxicology Program na 2.500 hlodavcích za použití frekvencí 900 MHz nebo 1.900 MHz, dvou nejběžnějších frekvencí využívaných mobilními telefony. Neznamená to, že bychom měli propadat panice a okamžitě se svých mobilů zbavit.

Podle platných vědeckých standardů výsledky pokusů zdaleka neprokazují karcinogenní vliv radiových vln na člověka. Vyhodnocení pokusů poněkud komplikovala skutečnost, že ozařování hlodavci ve srovnání s neozařovanou kontrolní skupinou žili o něco déle.

Stále ale platí stanovisko Světové zdravotnické organizace z roku 2012, které mobilní telefony řadí mezi látky skupiny B2, což značí možné karcinogenní působení na člověka. Pro srovnání, mobily se tím dostaly do stejné skupiny jako nakládaná zelenina, DDT, káva a výfukové plyny.

Mnohem větší experiment, který samy na sobě provádějí miliony lidí již více než dvacet let svým každodenním přikládáním mobilů k uchu, totiž k žádnému pozorovatelnému zvýšení výskytu rakoviny nevedl. Řadě vědeckých studií, které probíhaly po celém světě, se žádné změny ve výskytu jakéhokoli typu rakoviny v souvislosti s rozšířením mobilních telefonů nalézt nepodařilo.

TIP:   Oblačno, s občasným prachem

Zůstává stále v platnosti, že mobilní telefony nás spíše ohrožují jako rezervoáry infekčních bakterií, než svým zářením.


Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., ilustrační foto: internetua.com