Je Proxima Centauri nejbližší hvězdou ke Slunci? Ano, ale pouze prozatím!

nv

V tomto okamžiku je nejbližší hvězdnou sousedkou našeho jediného Slunce Proxima Centauri, která je vzdálená asi 4,22 sv. let. To se ale v horizontu 36 000 let změní. Do našeho sousedství se totiž stěhuje červený trpaslík ze souhvězdí Andromedy.

Proxima Centauri (alfa Centauri C) je pro pozemského pozorovatele po Slunci nejbližší známou hvězdou. Jedná se o červeného trpaslíka spektrální třídy M, který se nachází v souhvězdí Kentaura v úhlové vzdálenosti přibližně 2° od nejjasnější hvězdy souhvězdí – alfy Centauri. V roce 1915 ji objevil Robert Innes.

TIP:   Dramatický zrod nové hvězdy

Po astrofyzikální stránce se jedná o nepravidelnou eruptivní proměnnou hvězdu UV Ceti. Vzhledem ke své poloze na jižní pozemské obloze není Proxima severně od 27. rovnoběžky pozorovatelná. To znamená, že ani v nejjižnější části Evropy nevychází nad obzor.

V našem sousedství ale “brzy” nastanou změny. Podle výpočtů Roberta A. J. Matthewse z roku 1993 se za 36 000 let ocitne ve vzdálenosti pouhých 3 světelných let od Sluneční soustavy červený trpaslík Ross 248, který má “trvalé bydliště” v souhvězdí Andromedy. Ross 248 se tak stane nejbližší hvězdou ke Sluneční soustavě a vystřídá na prvním místě Proximu Centauri.

Červeného trpaslíka Ross 248 objevil v roce 1925 americký astronom Frank Elmore Ross. Je to eruptivní proměnná hvězda typu UV Ceti. V současnosti se nachází přibližně 10,3 světelných let od Slunce a evidujeme ji jako devátou nejbližší známou hvězdu.

Zdroj: en.wikipedia.org, foto: NASA/Walt Feimer