Objeveny důkazy o ledových dobách na Marsu

nv

Vědecký tým z Jihozápadního výzkumného ústavu (Southwest Research Institute – SwRI) objevil důkazy ledových dob, zaznamenané v ledových vrstvách, uložených v severní polární čepičce Marsu. Byla při tom využita data z radaru a z kamer americké sondy Mars Recoinnaissance Orbiter.

TIP:   K přepólování magnetického pole Země dochází častěji, než jsme mysleli

Ledové doby na Marsu jsou podle všeho řízeny obdobnými procesy, jako ledové doby na Zemi. Jde o vlivy dlouhodobých cyklů, během nichž se mění parametry oběžné dráhy a sklon rotační osy planety. To ovlivňuje množství sluneční energie, dopadající do různých planetografických šířek.

Vědcům se podařilo objevit zvyšující se rychlost ukládání ledů v nejsvrchnějších 100  až  300  metrech polární čepičky. Pozorované množství ledu, jeho objem i tloušťka, se shoduje s předpověďmi počítačových modelů z počátku minulého desetiletí. Radarové pozorování polární čepičky detailně odhalilo historii ukládání ledů, i jejich odtávání, spojené se změnami klimatu. Více podrobností si můžete přečíst v článku  na webu Hvězdárny a planetária Plzeň.

Zdroj: HaP Plzeň, foto: NASA