Meteorický opál

metopal

Nález stop minerálu opálu v antarktickém meteoritu EET 83309 oznámil na Národním astronomickém kongresu v britském Nottinghamu tým z Birkbeck College London, který vede prof. Hilary Downes.

Opál je hydratovaný amorfní oxid křemičitý, takže jeho přítomnost v meteoritu je velmi neobvyklá. Skutečnost, že součástí meteoritu EET 83309 jsou zbytky mnoha dalších jiných meteoritů, ukazuje, že byl původně součástí většího asteroidu bombardovaného meteority.

TIP:   Čeští vědci se podíleli na mapování okolí černé díry

Po jeho rozpadu dopadl EET 83309 k nám na Zemi. Izotopové složení nalezeného opálu neodpovídá pozemskému. Nevznikl druhotně po dopadu v Antarktidě, nýbrž nacházel se již v původním asteroidu.

Jde o velmi zajímavý nález, který dokládá, že asteroidy mohou obsahovat významné množství vody. Na otázku, odkud se vzala voda na Zemi, totiž stále odpověď neznáme. Zatím jenom víme, že komety za to nemohou.

Na obrázku napravo nahoře vidíme snímek opálu pořízený rastrovacím elektronovým mikroskopem. Opál je ten podlouhlý útvar. Na ostatních snímcích vidíme zastoupení různých prvků ze vzorku získané na základě zpětného rozptylu elektronů. Nahoře vlevo vidíme koncentraci kyslíku v opálu a okolním materiálu, vlevo dole křemíku, vpravo dole niklu.

Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., foto: H.Downes