Magnet a mozek

head-1058432

Není pochyb o tom, že mnoho živočichů využívá magnetické pole Země při orientaci, byť přesný mechanismus doposud neznáme.

TIP:   Akademie věd ČR spouští hlasování o názvu „české exoplanety“

Zřejmě v tom hrají roli drobné částice magnetitu, které nacházíme v buňkách různých tkání mnoha živočichů včetně našeho mozku. Nevíme ani, jak je tomu u lidí, zdali máme nějaký smysl pro magnetické pole.

Zajímavý příspěvek ke studiu této problematiky představují experimenty Joe Kirschvinka z California Institute for Technology. Pokusné osoby usadil do temné Faradayovy klece, uvnitř které zabudoval cívku umožňující vytvářet rozličná magnetická pole. V elektroencefalogramech pokusných osob pak nalezl reprodukovatelné změny alfa vln odpovídající změnám magnetického pole.

Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., foto: Kalhh