pera_optical_registered

Japonská kosmická agentura JAXA zveřejnila informace, které poskytla observatoř Hitomi ještě před svým předčasným koncem.

Na palubě sondy se nacházelo 6 přístrojů a 4 detektory, které umožňovaly pozorování od měkkého rentgenového záření až po gama záření s vysokým energetickým rozlišením.

Jedním z těchto zařízení byl také revoluční spektrometr SXS (Soft X-ray Spectrometer) vyvinutý a postavený v Goddard Space Flight Center.

A právě díky tomuto přístroji zachytila Hitomi pohyb extrémně horkého plynu, který při teplotách kolem 50 miliónů stupňů Celsia jasně září v rentgenové oblasti.

SXS sledoval 250 miliónů světelných let vzdálenou oblast, kterou známe pod označením Kupa galaxií v Perseu, kde se nachází tisíce galaxií. Bylo zjištěno, že extrémně horké plyny se zde pohybují rychlostí kolem 590 000 km/hod. Podrobnosti byly zveřejněny 7. července v časopisu Nature a více si také můžete přečíst na webu NASA.

Hitomi byl rentgenový astronomický satelit vyrobený japonskou kosmickou agenturou JAXA. Jeho úkolem bylo sledovat extrémně energetické procesy ve vesmíru.

Observatoř byla navržena tak, aby navazovala na výzkum prováděný americkým satelitem Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics. Měl zkoumat tvrdé rentgenové záření na energiích vyšších než 10 keV.

TIP:   Fosfor je jedním ze základních kamenů života. Jak se ale dostal na ranou Zemi?

Satelit se původně nazýval Nový rentgenový teleskop, v okamžiku startu byl jeho volací znak Astro-H a po dosažení oběžné dráhy a rozvinutí solárních panelů byl přejmenován na Hitomi, tento název odkazuje na zřítelnice očí a legendu o malování čtyř draků z nichž dva dostali oči a odletěli do nebe, další dva zůstali bez očí a proto zůstali nehybní na obraze jako součást umění.

Sonda odstartovala 17. února 2016, kontakt s ní byl ztracen 26. března 2016 po několika incidentech s řídícím systémem, jejichž následkem došlo k nekontrolované rotaci a rozpadu slabých prvků teleskopu.


Zdroj: novinkykosmonautiky.blogspot.com, NASA, cs.wikipedia.org, foto: R. Jay GaBany, video: NASA’s Goddard Space Flight Center