JUNO

Řídicí tým sondy Juno zahájil postupné zapínání vědeckých přístrojů na sondě, která 4. července přešla na oběžnou dráhu kolem planety Jupiter…

Kompletní vědecká aparatura bude v provozu do konce července. Následovat bude její kalibrování a pravděpodobně od 1. září bude zahájen zkušební provoz. Na 13. července je ještě naplánována drobná korekce letové dráhy, která upraví jovicentrickou (planetocentrickou) dráhu sondy.

TIP:   Krása 22 stupňů

A jaké přístroje má JUNO na palubě? Tak kromě solárních panelů a vysokoziskové antény je to především mikrovlnný radiometr (MWR), infračervený mapovač polárních září (JIRAM), detektor energetických částic (JEDI), detektor rádiových a plasmatických vln (WAWES) a ultrafialový spektrograf (UVS). Doufejme, že vše bude fungovat bez závad.


Zdroj: novinkykosmonautiky.blogspot.com, NASA, foto: NASA/JPL-Caltech