Rok 2016 bude mít opět o sekundu víc

Rok 2016 bude mít opět o sekundu víc

Úřad IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Service neboli Mezinárodní služba rotace Země), který pravidelně analyzuje odchylku mezi atomovým a astronomickým časem, přijal rozhodnuti o přidání přestupné sekundy pro rok 2016.

Důvodem pro zavedení přestupných sekund jsou fluktuace úhlové rychlosti rotace Země. Tyto fluktuace vznikají v důsledku působení Měsíce, slapových jevů v oceánech a také díky tektonickým pohybům.

TIP:   IC 1613: Čistý a upravený soused

V neposlední řadě má na tyto fluktuace vliv i jev El Nino: díky vyšším teplotám dochází k expanzi oceánu v rovníkových oblastech. Na základě zákona o zachováni momentu hybnosti pak dochází ke zpomalení rotace planety.

Dosud byla přestupná sekunda zavedena šestadvacetkrát, naposledy pak 30. června 2015. Nejčastější interval mezi dvěma zavedeními přestupné sekundy je 18 měsíců, interval 1998–2005 však byl výrazně delší.

Letos nás zavedení přestupné sekundy čeká na samém konci tohoto roku, kdy čas 23:59:59 bude nasledován časem 23:59:60.

Zdroj: Katedra fyziky atmosféry MFF UK, livescience.com, cs.wikipedia.org, foto: NASA