Kolaps kaldery (Bardarbunga)

Postupný vznik kaldery od srpna 2014 do únoru 2015 při výbuchu islandské sopky Bárdarbunga sledoval, popsal a vyhodnotil rozsáhlý tým vulkanologů z mnoha zemí světa. Jako první autor figuruje Magnus T. Gudmundsson z Islandské univerzity v Reykjaviku.

Kalderou rozumíme kotlovitou prohlubeň vzniklou po úniku magmatu při výbuchu sopky. Ve sledovaném případě láva unikala 48 km dlouhým bočním kanálem a vytékala kráterem Holuhraun severovýchodně od sopky Bárdarbunga (viz obr. B).

Kaldera vznikala postupným propadem hornin nad dutinou po odteklém magmatu. Jak vidíme na obrázku A, dosáhla nakonec rozměrů 11 x 8 km a hloubky 65 m.

TIP:   Složení podpovrchového oceánu na Enceladu naznačuje obyvatelné prostředí

Pozorování má velký význam, protože nejde o příliš častý jev. Během 20. století proběhl jen pětkrát. Práci komplikovala skutečnost, že celý proces probíhal pod ledovcem.


Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., foto: M.T. Gudmundsson et al., Gradual caldera collapse at Bárdarbunga volcano, Iceland, regulated by lateral magma outflow, Science 15 Jul 2016: Vol. 353, Issue 6296, DOI: 10.1126/science.aaf8988