krtkoželva

Unikátní zkamenělinu nalezl osmiletý chlapec Kobus Snyman na pozemcích farmy svého otce.

Želví krunýře se vyvinuly během zhruba 50 milionů let z rozšířených žeber jejich společného prapředka Eunotosaurus africanus.

Tyler R.Lyson z University of the Witwatersrand spolu s dalšími členy jihoafricko-americko-švýcarského paleontologického týmu pod vedením G.S.Bevera (rovněž UW) důkladně prostudoval jeho 260 milionů let starou zkamenělinu a vysvětlil dosud nejasný původ jeho rozšířených žeber.

TIP:   Jakub Zahuranec: Noční svítící oblaka

Širší žebra představují překážku pro rychlý běh cvalem a ztěžují dýchání. Pomáhají však tvorům zabývajícím se hrabáním. Zpevňují jejich trup a vytvářejí spolehlivou základnu pro hrabavé končetiny. Přizpůsobení těla k hrabání je rovněž výhodné pro plavání ve vodě, což byla vývojová cesta želv.

Je možné, že schopnost ukrýt se v zemi, usnadnila přežití předků želv při masovém vymírání na rozhraní permu a triasu. Studovaná zkamenělina pochází z jihoafrické pánve Karoo.


Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc. foto: Tyler R.Lyson