Potenciálně obyvatelné exoplanety

nv

Na této ilustraci vidíme devět exoplanet, o kterých se odborníci domnívají, že na nich teoreticky panují nejvhodnější podmínky pro život.

TIP:   Oblačno, s občasným prachem

Do této chvíle bylo objeveno již několik tisíc exoplanet. Většinou se jedná o tělesa, na kterých si život vůbec nedovedeme představit. Ať už jsou to plynní obří o hmotnosti i několika Jupiterů a bez pevného povrchu, nebo kamenná tělesa jako je třeba naše Venuše, kde ale teplota přesahuje 460 °C a prší kyselina. Takové podmínky obvykle panují na planetách, které se nenachází v tzv. obyvatelné zóně.

Teleskop Kepler, HARPS (ESO) a University of New South Wales v Austrálii stojí za objevem těchto devíti exoplanet, které se naopak v obyvatelné zóně (nebo na jejím okraji) nachází. Je nutno dodat, že o těchto planetách nevíme příliš mnoho. Víme, že jsou větší než Země a že se nachází ve správné vzdálenosti od své mateřské hvězdy, aby na jejich povrchu mohla existovat voda v tekutém stavu.

Přítomnost vody v kapalném stavu považují vědci za nejdůležitější, neboť kde se nachází voda, tam se může nacházet život. Aby ale mohl na jiné planetě život prosperovat, tak musí být splněna ještě celá řada dalších podmínek. Zda jsou v případě těchto devíti exoplanet splněny – to s určitostí nevíme.

Potenciálně obyvatelných planet je samozřejmě víc, nejenom těchto devět. Na internetu existuje katalog, kde jsou všechny tyto potenciálně obyvatelné exoplanety uvedeny, včetně odborného popisu. Katalog je rozdělen na “optimistickou” část a “konzervativní” část.

Ostatně, podívejte se sami. Katalog se jmenuje Habitable Exoplanets Catalog a provozuje jej Planetary Habitability Laboratory (University of Puerto Rico at Arecibo).

Zdroj: mic.com, phl.upr.edu, foto:  PHL @ UPR Arecibo