Debata občanů na téma Vesmír pro Evropu je jedinečnou událostí. Jedná se o první diskusi, kterou Evropská kosmická agentura organizuje ve všech státech, jež jsou členy ESA.

Více než 2000 občanů, vybraných se záměrem zajistit sociodemografickou rozmanitost v rámci jednotlivých zemí, bude celý den debatovat o záležitostech týkajících se vesmíru.

Aby mohlo být 22 výsledných zpráv na národní úrovni shrnuto do jedné celoevropské zprávy, budou všechny debaty probíhat dle stejných pokynů a všichni účastníci budou odpovídat na stejné otázky.

Tato konzultace bezprecedentních rozměrů je organizována Missions Publiques, firmou specializující se na občanskou participaci, společně s 20 partnery, jménem ESA.

Pro ESA je klíčové zapojit více osob, zejména z řad běžných občanů, do rozhodnutí, která budou reagovat na společenské otázky, zpřístupní jim vesmír a ovlivní příští generace prostřednictvím vesmírných inovací, průzkumu a mezinárodní kosmické spolupráce.

TIP:   Pavel Pech: Corona Australis

Vaše účast v debatě poskytne vize, odlišnou perspektivu a originální informace osobám s rozhodovacími pravomocemi, umožní ESA velmi kvalitní a demokratické zohlednění širší škály veřejných připomínek a očekávání a odhalení potenciálních kontroverzních, neznámých a podceňovaných témat, zlepší vzájemné předávání poznatků mezi občany a ESA, podpoří lepší porozumění vesmírným záležitostem a posílí důvěru veřejnosti v rozhodnutí ESA.

A především, bude to zábava a inspirace! Setkáte se v přátelské atmosféře s malou skupinou osob a budete diskutovat o fascinujících tématech.

Debata v České republice se bude konat již 10. září 2016 v Praze a proběhne formou celodenního osobního setkání, kterého se v každém místě konání zúčastní 100 občanů-laiků. Během akce se účastníci dozvědí novinky o vesmíru, informace o mandátu organizace ESA a o její práci týkající se všeobecných záležitostí spjatých s vesmírem.

Občané spolu budou o těchto tématech diskutovat v malých skupinách a poté přispějí k tématu budoucnosti vesmíru a vyplývajících závěrů.

Účast není podmíněna žádnými konkrétními znalostmi o vesmíru: Každý přichází se svými vlastními zkušenostmi. Účast je zdarma a bude zajištěn i oběd. Podrobné informace a přihlášku najdete na této stránce.


Zdroj: ESA Citizens’ Debate