pia20763-1041

Teorie, že by na Marsu tekoucí voda vytvořila rokle a strouhy, dostává pořádně zabrat. Analýza dat ze sondy Mars Reconnaissance Orbiter totiž tuto teorii nepotvrzuje.

Nebudeme dlouze chodit kolem horké kaše – vědci z Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL) podrobně prozkoumali přes 100 roklí na různých místech Marsu, přičemž museli konstatovat, že tato místa neposkytují mineralogický důkaz o přítomnosti tekuté vody.

Do hry tak místo vody nastupuje oxid uhličitý, přesněji suchý led, který se má podle nových zjištění na tvorbě roklí podílet svým táním za přispění prudkých změn teplot.

Výsledky výzkumné práce byly publikovány v časopisu Geophysical Research Letters a vycházejí z údajů sondy MRO, konkrétně z dat přístroje CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars), což je hyperspektrální zobrazující spektrometr poskytující informace o složení povrchu s důrazem na přítomnost minerálů obsahujících vodu.

TIP:   Astronomové budou pátrat po mimozemských civilizacích detekcí laserových signálů

Důležité bylo také studování snímků kamery HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), což je polychromatická kamera pracující ve viditelné oblasti světelného spektra s vysokým rozlišením. Tyto snímky byly ještě porovnávány se záběry kamery CTX (Context Camera). To je monochromatická kamera s širokoúhlým objektivem a nízkým rozlišením pro snímky větších území.

Závěrem je nutno dodat, že výsledek tohoto výzkumu v žádném případě nevyvrací již dříve potvrzený jev, tzv. sezónních tmavých pruhů (kanálků) na svazích kráterů. Zde byla přítomnost vody (solanky) naopak mineralogicky prokázána.


Zdroj: NASA, cs.wikipedia.org, foto: NASA / JPL-Caltech / UA / JHUAPL