Gravitační vlny mohou odhalit tajemství neutronových hvězd

nh

Nyní, když máme hned dvakrát potvrzeno, že existují gravitační vlny, chtějí astronomové této skutečnosti využít ke studiu neutronových hvězd. O neutronových hvězdách toho totiž stále docela dost nevíme.

TIP:   Babak A. Tafreshi: Přehlídka oblohy nad Paranalem

Gravitační vlny předpověděl Albert Einstein již před 100 lety. V současné době mají vědci nezvratný důkaz, že existují. Odborníci předpokládají, že gravitační vlny generují i srážející se neutronové hvězdy a právě studium těchto vln by mohlo přispět k odhalení dějů v jádru neutronových hvězd.

Když velmi hmotná hvězda vyčerpá palivo, zhroutí se a exploduje ve formě supernovy. Nevybuchlé jádro se vlivem vnějšího tlaku začne rychle smršťovat. V degenerovaném a velmi hustém plynu se volné protony a elektrony začnou slučovat a vznikají neutrony za doprovodu velkého množství energie v podobě neutrin.

Takto dnes chápeme proces vzniku neutronových hvězd. Vědci ale chtějí zjistit, zda neutronové hvězdy neobsahují i něco menšího něž neutrony, a sice kvarky. Existuje totiž možnost, že by se kvarky vlivem ohromné gravitace a nepředstavitelného tlaku v jádru neutronových hvězd mohly transformovat do tzv. kvarkové hmoty (QCD matter).

Vědci již provedli první simulace gravitačních vln kolidujících neutronových hvězd, teď už musí jen počkat na reálnou detekci gravitační vlny. Až pak budou znát odpověď na otázku, zda jsou neutronové hvězdy složeny výhradně z běžných atomových jader, nebo zda najdou i důkazy přítomnosti kvarků či přímo kvarkové hmoty.

Zdroj: Science Mic, foto: NASA’s Goddard Space Flight Center. Doporučený odkaz: Cool Quark Matter, Aleksi Kurkela and Aleksi Vuorinen, Phys. Rev. Lett. 117, 042501 – Published 20 July 2016