nv

Astronomům se naskytla nebývalá příležitost sledovat formování hvězdy ve vývojovém stádiu její existence.

Zmíněná hvězda je od nás vzdálena asi 11 000 světelných let a nese označení G11.92–0.61 MM1, je již nyní třicetkrát hmotnější než naše Slunce, přičemž stále roste. Hvězda je totiž stále ve stádiu shromažďování okolního “výrobního” materiálu, který je složen především z vodíku, hélia a prachu. Bude tedy lépe nazývat ji správným pojmem – protohvězda.

Sledovat vývoj takto obrovských protohvězd v naší Galaxii je obecně velmi složité, protože hvězdy “žijí” velmi rychle a “umírají” relativně brzy, přičemž bývají i velmi daleko.

Průměrné hvězdě, jako je ta naše, totiž trvá vývoj z kondenzujícího se mračna do hvězdy hlavní posloupnosti asi 10 miliónů let. Protohvězda o hmotnosti 15 Sluncí se vyvíjí mnohem rychleji, dosáhnout hlavní posloupnosti se jí obvykle podaří už za 100 000 let. Po dobu své existence spalují materiál svižnějším tempem, takže mají celkově kratší délku svého života. Objevit takové hvězdné mimino je tedy velmi složité.

TIP:   Mezinárodní tým astronomů objevil největší hvězdnou černou díru v Mléčné dráze

Ovšem astronomům z Cambridge Institute of Astronomy, kteří pro svá pozorování používají teleskopy Submillimeter Array (SMA) na Havaji a Very Large Array (VLA) v Novém Mexiku, se to povedlo. Našli protohvězdu MM1 v infračerveném temném mračnu, což je ideální místo pro zrod hvězd, neboť je velmi chladné a husté.

Astronomové jsou přesvědčeni, že hmotnější i méně hmotné hvězdy vznikají obdobným způsobem. Zjistili totiž přítomnost akrečního disku, který rotuje rychleji u svého středu, než na okraji (tzv. Keplerian Disk), a to pozorováním v infračerveném oboru spektra. Gravitace nutí materiál v disku padat po spirále ke středu a jak gravitační síly materiál stlačují, způsobují vyzařování elektromagnetického záření, což astronomové také pozorovali. Tyto poznatky byly publikovány 9. srpna 2016 v Royal Astronomical Society.


Zdroj: space.com, sci-news.com, cs.wikipedia.org, foto: A. Smith, Institute of Astronomy, Cambridge.
Doporučené odkazy: G11.92–0.61 MM1: A Keplerian disc around a massive young proto-O starSelf-gravitating disc candidates around massive young stars.