Kde se stýkají nebe a země

Kde se stýkají nebe a země

Vysoko v chilské poušti Atacama se průkopnické činy lidského stavitelství setkávají s majestátní krásou přírodního světa. Tento obrázek ukazuje observatoř ESO La Silla, v jejíchž kopulích jedny z nejmodernějších astronomických zařízení na světě pozorují nebe pokryté hvězdami.

TIP:   VISTA: Nový snímek Velkého Magellanova oblaku

Všechny tyto hvězdy patří naší domovské galaxii, Mléčné dráze. Mléčná dráha obsahuje miliardy hvězd, které jsou uspořádány do dvou velmi různých struktur. Přibližně sférické halo, sestávající hlavně ze starších hvězd, vypadá na tomto obrázku jako hvězdy v pozadí rozházené po obloze.

Druhá složka je tenký disk vytvořený z mladých hvězd, plynu a prachu. Vidíme ho jako hustý, jasný a vizuálně nápadný pás táhnoucí se téměř vertikálně přes oblohu. Oblaka prachu, která blokují světlo hvězd ležících za nimi, dávají pásu strakatý vzhled.

Uprostřed a nahoře na obrázku je výrazná koncentrace hvězd – centrální oblast Mléčné dráhy. Tady astronomové naměřili hvězdy, které se pohybují mnohem rychleji než kdekoli jinde v naší galaxii.

To je bráno jako důkaz existence supermasivní černé díry (asi tak těžká jako čtyři miliony Sluncí) v samotném centru Mléčné dráhy. Černá díra se nedá přímo pozorovat, ale její přítomnost se dá odvodit díky ohromné gravitační síle, kterou ovlivňují pohyb blízkých hvězd.

Zdroj: ESO, foto: ESO/B. Tafreshi (twanight.org)