REKORD: Objevena nejvzdálenější kupa galaxií

REKORD: Objevena nejvzdálenější kupa galaxii

Do historie astronomie je vepsán další rekord. Prostřednictvím observatoře Chandra X-ray (a dalších spolupracujících observatoří) byla objevena rekordně vzdálená kupa galaxií s označením CL J1001 + 0220.

TIP:   Objevena první vypařující se planeta obíhající kolem bílého trpaslíka

Kupa galaxií CLJ1001 + 0220 (zkráceně CL J1001) je od nás vzdálena 11,1 mld. sv. let. První kupy galaxií se ve vesmíru začaly tvořit zhruba 700 milionů let po velkém třesku. Díváme se tedy do raného období formování galaktických kup.

CLJ1001 není fascinující jen svou vzdáleností. Jádro CLJ1001 obsahuje 11 masivních galaxií, přičemž v devíti galaxiích probíhá tvorba nových hvězd neuvěřitelnou rychlostí, a to až 3000 nových hvězd za rok, což je to dáno přítomností ohromné zásobárny hvězdotvorného materiálu.

Objev kupy galaxií CLJ1001 je výsledkem spolupráce velké skupiny observatoří, a to jak ve vesmíru, tak i na zemi. Mimo observatoře Chandra se na objevu podílel Hubble Space Telescope, Spitzer Space Telescope, ESA/XMM Newton, Herschel Space Observatory, VLA (Very Large Array), Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), Institut de Radioastronomie Millimetrique Northern Extended Millimeter Array (IRAM NOEMA) a ESO/VLA (Very Large Telescope).

Studie o výsledcích výzkumu této kupy galaxií byla zveřejněna v časopise Astrophysical Journal 30. srpna a je k dispozici on-line.

Zdroj: NASA, foto: X-ray: NASA/CXC/CEA/T. Wang et al; Infrared: ESO/UltraVISTA; Radio: ESO/NAOJ/NRAO/ALMA