1001 hvězd

1001 Stars

Tento zajímavý snímek, který pořídil fotovyslanec ESO Yuri Beletsky ze vnitřku čtvrtého hlavního dalekohledu ESO VLT (Very Large Telescope), zachycuje laserový referenční systém (LGS) v akci.

TIP:   Pohled do bouřlivé historie vzniku naší Země

LGS, který je umístěn na vrcholu 1.2m sekundárního zrcadla dalekohledu UT4, je součástí systému adaptivní optiky na VLT. Systém vytváří zářící skvrnu – umělou hvězdu – ve výšce asi 90 kilometrů nad zemských povrchem. Pozorování této laserové umělé hvězdy pak slouží jako základ při odstraňování efektů atmosferické distorze. To dalekohledu umožňuje vytvářet astronomické snímky prakticky tak ostré, jako by byl dalekohled umístěn ve vesmíru.

Rovina Mléčné dráhy, která vypadá, jako by ji laser propichoval, se táhne nad otevřenou kopulí dalekohledů. Je protkána tmavými oblaky mezihvězdného prachu, který blokuje viditelné světle. Naštěstí, díky infračerveným zařízením na dalekohledu a systému adaptivní optiky, mohou astronomové studovat a zobrazovat složité a neklidné jádra naší Galaxie s nebývalým rozlišením.

Zdroj: ESO, foto: Y. Beletsky (LCO)/ESO