Spirální příběhy

potw1640a

Tento krásný snímek, pořízený pomocí dalekohledu ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), ukazuje protoplanetární disk kolem mladé hvězdy Elias 2-27 ve vzdálenosti asi 450 světelných let.

ALMA objevila a pozorovala mnoho protoplanetárních disků, ale tento disk je zvláštní v tom, že obsahuje dvě jasná spirální ramena a tak vypadá téměř jako malinkatá verze spirální galaxie.

Už dříve astronomové zaregistrovali působivá spirální ramena na povrchu protoplanetárních disků, ale nebylo známo, jestli tato spirální struktura pokračuje i hluboko do nitra disku, kde probíhá tvorba planet. ALMA, poprvé, byla schopná proniknout do středu disku a objevila tam jasné stopy přítomnosti spirálních hustotních vln.

TIP:   Astronomové detekovali velké množství kyslíku v atmosféře dávné hvězdy

V úplné blízkosti hvězda ALMA nalezla plochý prachový disk, který se rozprostírá asi do vzdálenosti, ve které ve Slunečním soustavě obíhá Neptun. Ve větší vzdálenosti,odpovídající našemu Kuiperu pásu, ALMA objevila tenký pás s výrazně menším množstvím prachu, což může signalizovat tvořící se planetu.

Z vnějšího okraje této oblasti vybíhají dvě spirální ramena, která dosahují až do vzdálenosti přes 10 miliard kilometrů od mateřské hvězdy. Objev spirálních vln v tak extrémních vzdálenostech může mít důsledky pro teorii tvorby planet.

Zdroj: ESO, foto: B. Saxton (NRAO/AUI/NSF); ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)