211305

Internetový magazín Science se v článku Alien life could feed on cosmic rays zabývá zajímavou otázkou. Mohly by být jinak vražedné paprsky galaktického kosmického záření zdrojem života na jiných planetách? Zdá se, že ano.

Že to možné je, má dokazovat pozemská grampozitivní bakterie z kmene Firmicutes se snadno zapamatovatelným názvem Desulforudis audaxviator, která si v extrémních podmínkách přímo libuje.

Tuto bakterii velkou asi 4 mikrometry objevil už v roce 2008 americký biolog Dylan Chivian v dole na zlato Mponeng v Jihoafrické republice, a to v hloubce 2,8 kilometrů pod povrchem Země.

Naprosto unikátním rysem této bakterie je to, že žije v naprosté izolaci od jiných organismů, bez kontaktu s kyslíkem a se slunečním světlem. Představuje tak sama o sobě uzavřený ekosystém. Energii získává zejména z radioaktivního rozpadu uranu obsaženého v okolních horninách.

Obsahuje také geny, které jí umožňují získávat z okolí uhlík a dusík, nezbytné pro syntézu proteinů. Svým způsobem života naznačuje, jak by mohly vypadat mikroorganismy ve vesmíru, pokud by existoval život i mimo naši planetu.

TIP:   Pryč se světelným znečištěním!

Ve Sluneční soustavě najdeme celou řadu těles, které nejsou před paprsky galaktického kosmického záření chráněny hustou vrstvou atmosféry a kde panují extrémní podmínky. Například Pluto, Měsíc naší planety, Jupiterův měsíc Europa, Saturnův měsíc Enceladus a v neposlední řadě Mars, jehož atmosféra je velmi slabá.

Všude tam by se bakterie typu Desulforudis audaxviator mohla na povrchu uchytit a skvěle prosperovat, a to díky dostatečnému množství životadárné energie získané s paprsků galaktického kosmického záření.

Je to trochu paradox. Domnívali jsme se, život má význam hledat jen tam, kde je dostatečně hustá atmosféra a silné magnetické pole. Přitom můžeme najít život i v podmínkách naprosto odlišných a možná je to i pravděpodobnější.

Ideálním nositelem života ve formě bakterií typu Desulforudis audaxviator tak můžou klidně být, kromě Marsu a výše popsaných těles, také bludné planety, které byly kdysi vymrštěny ze svých slunečních soustav a nyní jsou na své pouti Galaxií permanentně bombardovány paprsky galaktického kosmického záření. Nyní už zbývá jediné, potvrdit tuto teorii nějakým nálezem.

Zdroj: sciencemag.org, cs.wikipedia.org, foto: NASA