Zajímavé novinky od Hubble Space Telescope a New Horizons

1

Astronomové v současné době zpracovávají nové poznatky, které získali o tělese 2014 MU69, což je další cíl sondy New Horizons, jakož i o možné tvorbě oblačnosti na Plutu a sesuvech půdy na Charonu.

V srpnu 2015, poté co v červenci 2015 sonda New Horizons úspěšně proletěla kolem Pluta, byl jako další cíl pro sondu vybrán objekt 2014 MU69. K průletu sondy kolem tohoto tělesa by mělo dojít 1. ledna 2019.

TIP:   Oblačno, s občasným prachem

Z posledních dat získaných prostřednictvím Hubble Space Telescope je zřejmé, že těleso 2014 MU69 (obr. 1) má výrazně hnědočervenou barvu. Toto zabarvení je dokonce výraznější než na povrchu Pluta.

Co způsobuje toto zabarvení bude předmětem dalšího studia. Existuje však teorie, že hnědočervené zabarvení povrchu Pluta způsobují složité molekuly uhlovodíků či nitrilů, jež by mohly vznikat interakcí slunečního záření se zmrzlým methanem, oxidem uhelnatým a dusíkem. Zda to platí i v případě tělesa 2014 MU69 zjistíme až v průběhu roku 2019, tedy až kolem tohoto tělesa sonda New Horizons proletí a odešle nasbíraná data.

Když odborníci tvrdili, že vědecká data ze sondy New Horizons zaměstnají vědecký svět na několik let (a stále jsou na Zemi odesílána další), tak se tomu někteří divili. Vždyť je to jen kus kamene a ledu kdesi v oblasti Kuiperova pásu. Nyní se ale ukazuje, že byl tento odhad velmi reálný.

Další věcí, která totiž odborníky nepochybně na nějaký čas zaměstná, je tvorba oblačnosti na Plutu. Ta je patrná na snímcích (obr. 2), které pořídila sonda New Horizons během svého přiblížení v červenci 2015. Potvrzuje se tak fakt, že Pluto je aktivním tělesem s probíhajícím atmosférickým procesem, kterému ale ještě zcela nerozumíme.

Posledním překvapením je zaznamenaný sesuv půdy na měsíci Charon v oblasti Sereniti Chasma (obr. 3). Podobný jev byl už pozorován na jiných kamenitých a ledových tělesech ve Sluneční soustavě, např. na Marsu nebo na měsíci Japetus (Saturn), ale takto daleko od Slunce (v Kuiperově pásu) je to vůbec poprvé. Navíc je zajímavé, že na Plutu nebyl zatím podobný sesuv zaznamenán.

This slideshow requires JavaScript.

Zdroj: NASA, cs.wikipedia.org, pluto.jhuapl.edu, foto: NASA/JHUAPL/SwRI