Herschelovo Malé sombrero

Herschelovo Malé sombrero

Tato nádherná z boku viděná spirální galaxie v souhvězdí Pegase je od nás vzdálena přibližně 40 000 000 sv. let. V katalogu NGC ji najdeme pod číslem 7814. Více známá je samozřejmě pod názvem Malé sombrero nebo Caldwell 43.

TIP:   Astronomové detekovali velké množství kyslíku v atmosféře dávné hvězdy

Tuto galaxii objevil britský astronom William Herschel již v roce 1784. Na obloze se nachází ve východní části souhvězdí Pegase, 2,5° severozápadně od hvězdy Algenib.

Na tuto galaxii se díváme v rovině jejího galaktického disku a velmi se podobá o něco větší galaxii Sombrero (M 104).

Oblast kolem NGC 7814 je známá svou hustotou slabých vzdálených galaxií, jak je vidět na obrázku, podobně jako Hubbleovo hluboké pole.

Zdroj: cs.wikipedia.org, NASA, STScI, WikiSky