Mladé hvězdy v procesu tvorby těsné vícenásobné soustavy

Vůbec poprvé dokázali astronomové napozorovat, jak prachový disk, ze kterého vznikají hvězdy, fragmentuje a vytváří vícenásobný hvězdný systém. Obrázek, na kterém je proces fragmentace zachycen, pochází z dalekohledu ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) v Chile.

Hvězdy se tvoří ve vesmírných oblacích plynu a prachu, kde se řídký materiál mezihvězdných oblaků gravitačně smrskává a vytváří hustší jádra, která přitahují více a více materiálů. Přitahovaný materiál vytváří rotující disk okolo mladé hvězdy a postupně je spotřebováván. Nakonec mladá hvězda nabere dostatek hmoty, při kterém jsou v centru hvězdy teplota a tlak dostatečné na zapálení nukleární fúze.

Hvězdy, které nemají žádného společníka – jako je třeba Slunce – nejsou tak běžné, jak se dřív myslelo. Ve skutečnosti téměř polovina hvězd v naší Galaxii má aspoň jednoho souputníka a některé jsou ještě společenštější. Předchozí studie naznačovaly, že hvězdy ve vícenásobných soustavách bývají obvykle buď poměrně blízko u sebe, asi tak 500 vzdálenosti Země-Slunce (vzdálenost Země-Slunce je známá jako AU = astronomical unit, astronomická jednotka), anebo hodně dál od sebe, přes 1000 AU.

TIP:   Dva miliony let starý led z Antarktidy odhalil střídání dob ledových

Na základě těchto hodně odlišných vzdáleností vědci usoudili, že existují dva hlavní mechanismy, které vytvářejí vícenásobné hvězdné systémy. Buď se původní mrak smrštil a fragmentoval do několika kusů a z každého fragmentu vznikla nová hvězda, anebo fragmentuje rotující disk kolem existující hvězdy se stejným výsledkem. Systémy, kde jsou mezi hvězdami větší vzdálenosti, pravděpodobně vznikly první metodou (jak ukazují nedávná pozorování), zatímco systémy s hvězdami blízko sebe vznikají metodou druhou (ačkoli k tomuto procesu nebylo mnoho důkazů).

Nová data z teleskopu ALMA poskytla této teorii nové pozorovací důkazy. Dnešní obrázek ukazuje druhý fragmentační proces v akci pro mladý trojhvězdný systém L1448 IRS3D. Trio je stále umístěno v hlubinách svého mateřského mraku v souhvězdí Persea, asi 750 světelných let od Země, a hladově se krmí materiálem z obklopujícího disku. ALMA odhalila, že tento disk má spirální strukturu, což je znak související s gravitační nestabilitou.

Zdroj: ESO, foto: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/J.J. Tobin (University of Oklahoma/Leiden University), Bill Saxton, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), NRAO/AUI/NSF, Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF. Doporučené odkazy: A triple protostar system formed via fragmentation of a gravitationally unstable diskYoung Stellar System Caught in Act of Forming Close Multiples