Tykadla v souhvězdí Havrana

906px-antennae_galaxies_reloaded

Galaxie Tykadla je název pro dvojici interagujících galaxií v souhvězdí Havrana. Probíhá zde prudká tvorba hvězd a byly zde objeveny oblasti obsahující velké množství neonu, hořčíku a křemíku.

Galaxii Tykadla (NGC 4038/NGC 4039, Antény, Caldwell 60/61) objevil britský astronom William Herschel 7. února 1785. Od naší rodné hroudy je tato oblast přibližně 70 milionů světelných let daleko.

Galaxie Tykadla prochází galaktickou srážkou. V důsledku této srážky vznikly dva dlouhé slapové ohony, které vypadají jako hmyzí tykadla a jsou tvořeny z galaxií vyvrženými hvězdami, plyny a prachem.

TIP:   Co na obloze oko nevidí? Třeba "supervítr" v galaxii NGC 4666

Srážky mračen plynů a prachu v propletených magnetických polích jsou, mimo jiné, příčinou právě probíhající prudké tvorby hvězd. Je zřejmé, že jádra těchto dvou galaxií se spojují a vznikne z nich jedna velká galaxie. Toto v budoucnu čeká i naši Mléčnou dráhu, když se srazí s Galaxií v Andromedě.

Zajímavostí je, že rentgenová observatoř Chandra objevila při rozboru galaxií Tykadel oblasti obsahující velké množství neonu, hořčíku a křemíku. Za to mohou časté exploze supernov, které tyto prvky důležité pro vznik života, rozptýlily do okolí.

Zdroj: cs.wikipedia.org, foto: NASA/ESA Hubble Space Telescope