heic1312a

Na první pohled sympatická planeta HD 189733b svou modrou barvou vyvolává dojem, že se jedná o dobré místo k životu. To je však omyl. Toto místo je doslova vražedné a věřte mi, žít byste tady opravdu nechtěli.

Exoplanetu HD 189733b (V452 Vulpeculae b), kterou objevil HST již 5. října 2005, najdeme v souhvězdí Lištičky ve vzdálenosti asi 63 světelných od našeho Slunce.

Jde o první exoplanetu, na níž byl zjištěn metan. V atmosféře také najdeme oxid uhličitý a vodní páry. Jde také o první planetu, u které byla určena barva. Ta je azurově modrá. Modrá ale není vždycky dobrá.

TIP:   Na vrcholku hory

Metan hraje podle dnešních představ důležitou roli při vzniku života. V případě tohoto plynného obra (horkého Jupitera) HD 189733b je ale úvaha o nějakém životě naprosto bezpředmětná, a to především kvůli povrchové teplotě planety a doslova vražednému počasí.

Planeta oběhne svou hvězdu jednou za 2,2 dne. Má vázanou rotaci, a tak je k mateřské hvězdě natočena stále stejnou stranou. Na její přivrácené straně se nachází „horká skvrna“ (nejteplejší oblast). Teplota tmavé strany se odhaduje na 650 °C a teplota přivrácené strany činí 930 °C.

Nevelký teplotní rozdíl je způsoben především počasím planety, kde hraje hlavní roli extrémní vítr v atmosféře, jehož rychlost se pohybuje kolem 9 000 km/h, což je téměř osminásobek rychlosti zvuku (na Zemi). Tento atmosférický vichr horkou skvrnu postupně tlačí směrem na východ a tím v podstatě pomáhá vyrovnávat rozdíly teplot na obou stranách planety.

Na exoplanetě HD 189733b jsou klimatické podmínky naprosto nepřátelské k životu, to ale ještě není vše. Je zde také déšť, dá-li se tak tento jev nazvat. A není to déšť obyčejný. Prší zde totiž sklo, roztavený písek. A teď si takový skleněný “déšť” představte v kombinaci s bočním vichrem o zmíněné rychlosti 9 000 km/h. Zkrátka, modrá není vždycky dobrá!

p1326ay_hubble_blue_planet_0_0

Zdroj: NASA, cs.wikipedia.org, foto: ESO / M. Kornmesser, NASA, ESA, and G. Bacon (STScI)