Už tento měsíc vynese jedna nosná raketa Ariane 5 hned kvarteto družic systému Galileo: půjde o první vynesení čtyř satelitů najednou během budování tohoto navigačního systému. Letoví kontroloři už nyní intenzivně trénují, aby komplexní dodávka na oběžnou dráhu proběhla úspěšně.

Půjde o osmý start v rámci budování systému Galileo, který zvýší počet družic ve vesmíru na osmnáct. Jakmile bude systém dokončený, bude jej tvořit 24 operačních družic a odpovídající pozemní infrastruktura, které budou společně poskytovat poziční, navigační a časové služby.

Dosud vynášely rakety Sojuz družice systému Galileo po dvou. Nadcházející let s kvartetem satelitů představuje několik technologických výzev: například použití nového adaptéru nebo potřebu prakticky okamžitě navázat spojení s čtyřmi nezávislými družicemi najednou.

TIP:   Gum 26: Zde se rodí hvězdy

Čtyřnásobná výzva

Cesta na střední oběžnou dráhu zabere tři a půl hodiny. Poté, po oddělení družic od adaptéru, převezme jejich řízení kombinovaný tým ESA a CNES a provede je jejich prvními oblety Země. V případě prvního páru bude tato „kosmická přejímka“ trvat devět dní, v případě druhého pak 13 dní.

„V okamžiku, kdy se čtyři družice odpojí v párech, budeme mít dvě směny letových týmů v řídicím středisku CNES ve francouzském Toulouse. Každá z nich bude řídit dvě družice, takže to bude opravdu intenzivní doba,“ vysvětluje letový ředitel v ESA Liviu Stefanov.

„Jsou to přitom stejné týmy, které realizovaly oživování družic Galileo již dříve, takže jsme s družicemi i procedurami dobře obeznámeni,“ doplňuje hlavní letová ředitelka CNES Hélène Cottetová.

„Co je ale tentokrát jiné, je nutnost ovládat čtyři družice. Někdy postupně, někdy souběžně. Proto jsme věnovali opravdu hodně úsilí plánování a přípravě na prvních několik hodin ve vesmíru.“

Od roku 2011 realizuje společný tým úvodní operace družic Galileo na oběžné dráze střídavě ze střediska ESA v německém Darmstadtu a střediska CNES v Toulouse.

Cílová oběžná dráha: 23 200 km

Oddělení družic od adaptéru bude znamenat počátek kritických aktivit a manévrů, které zajistí, že budou plně připravené pro předání středisku GCC (Galileo Control Centre) v německém Oberpfaffenhofenu. To je pak bude mít na starost po zbytek mise.

Úvodní aktivity představují mj. rozložení panelů se slunečními bateriemi a jejich zprovoznění, navázání datového spojení s pozemními stanicemi, provedení rozsáhlých kontrol stavu a následné přepnutí družic do stabilního stavu orientace k Zemi. Poté budou připraveny na další manévry.

ŽIVĚ na webu NÁŠ VESMÍR

Start rakety Ariane 5 (VA 233) se satelity Galileo-FOC FM12 (Lisa), Galileo-FOC FM13 (Kimberley), Galileo-FOC FM14 (Tijmen) a Galileo-FOC FM07 (Antoinianna) na palubě by se měl uskutečnit z Centre Spatial Guyanais (CSG) 17. listopadu 2016 ve 14:06:48 SEČ. Na našem webu tuto událost budete moci sledovat živě.

Zdroj: czechspaceportal.cz, autor: Tomáš Přibyl, kosmonautix.cz, foto: ESA–P. Carril. Doporučený odkaz: FLYING THE FANTASTIC FOUR