Ve druhé polovině superúplňkové noci rozzářil už tak velmi jasnou oblohu nad jižním Španělskem výrazný bolid.

Objekt, kterým byl pravděpodobně fragment komety 2P/Encke z meteorického roje Jižní Tauridy, vstoupil do atmosféry rychlostí kolem 110 000 km/h.

TIP:   Na Jupiterově měsíci Europa byla zjištěna přítomnost kuchyňské soli

Bolid se rozzářil 15. listopadu 2016 ve 3:55 SEČ nad provincií Granada ve výšce asi 108 kilometrů a po několika sekundách letu atmosférou se ve výšce kolem 60 km zřejmě bezezbytku rozpadl.

Zdroj: Meteors