ngc2237

Tuto nádhernou emisní mlhovinu, nápadně připomínající z růže květ, najdeme v souhvězdí Jednorožce, a to ve vzdálenosti 5 200 sv. let od Země.

Známe ji pod označením NGC 2237, ale je také známá jako Rozeta nebo Caldwell 49. Hmotnost této “růžičky” se odhaduje na přibližně 10 000 hmotností Slunce.

Průzkum mlhoviny pomocí rentgenové observatoře Chandra odhalil přítomnost mnoha nově vzniklých hvězd v opticky viditelné části mlhoviny a také v přilehlém molekulárním mračnu.

TIP:   HiRISE: Více než dva tisíce nových snímků Marsu

Celkem se v tomto hvězdotvorném souboru nachází přibližně 2 500 mladých hvězd, včetně hmotných hvězd spektrální třídy O, které mají označení HD 46223 a HD 46150 a jsou hlavní příčinou nafukování ionizované bubliny.

Většina probíhající hvězdotvorné činnosti se nachází v hustém molekulárním mračnu v jihovýchodní části bubliny.

Mezi hvězdami v bublině bylo pozorováno i rozptýlené rentgenové záření, které se připisuje velmi horkému plazmatu s teplotami v rozsahu od 1 do 10 milionů Kelvinů.

Zdroj: cs.wikipedia.org, foto: emilivanov.com