Spirální galaxie ukazují při pohledu zepředu velkolepou strukturu se vznešenými spirálními rameny stopovanými jasnými hvězdokupami a zářícími hvězdnými kolébkami. Při pohledu z profilu je jejich vzhled velice odlišný.

Odlišný, ale nikoli méně ohromující. Právě při pohledu z profilu můžeme sledovat u galaxií, kterak se jejich centrální oblasti vydouvají a tmavé pásy kosmického prachu kreslí siluety proti světlu hvězd ze zploštělých galaktických disků.

TIP:   Světy s mnoha slunci

Mistrovská mozaika digitálních snímků z roku 2001 ukazuje devět dobře známých spirál z profilu seřazených následovně: nahoře: NGC 2683, M 104, NGC 4565, ve středu: NGC 891, NGC 4631, NGC 3628 a dole: NGC 5746, NGC 5907 a NGC 4217. Ze všech nejznámější je možná M 104 (NGC 4594), jejíž výstižnější přezdívka je galaxie Sombrero.

Perspektiva z profilu zjevně u těchto galaxií umožňuje měření rychlosti jejich galaktické rotace s využitím Dopplerova jevu. Závislost rotační rychlosti a vzdálenosti od středu určuje gravitační hmotnost galaxie a historicky vedla k prvnímu důkazu tajemné tmavé hmoty.

Zdroj: astro.cz, foto: Robert Gendler