Na tomto snímku je vidět, jak se několik trpasličích galaxií z Hicksonovy kompaktní skupiny 31 pomalu slučuje. Bude výsledkem těchto galaktických srážek jedna velká eliptická galaxie? Možná ano, ale na to si musíme minimálně miliardu let počkat.

Daleko vlevo (na snímku) dochází ke srážce dvou jasných galaxií, zatímco protažená galaxie nahoře je s nimi spojená neobvyklým mostem hvězd. Při podrobném prozkoumání snímku si určitě všimneme, že ta jasná dvojice sleduje řetězec hvězd, který míří ke spirální galaxii zcela vpravo.

TIP:   Aktivní galaxie ukazují na novou fyziku rozpínání vesmíru

Zobrazené galaxie z Hicksonovy kompaktní skupiny 31 budou kolem sebe procházet až jedna druhou zničí, vzniknou a vybuchnou milióny hvězd a tisíce mlhovin vzniknou a rozpadnou se, než se usadí prach a asi za miliardu let se vynoří konečná galaxie.

Tento, dnes již archivní, ale stále velice působivý snímek Hicksonovy kompaktní skupiny 31, která se nachází 166 miliónů světelných let daleko v souhvězdí Eridanus, je kompozitem ze snímků v infračerveném světle ze Spitzerova kosmického dalekohledu, v ultrafialovém světle z kosmického dalekohledu GALEX a ve viditelném světle z Hubblova kosmického dalekohledu.

Zdroj: astro.cz, foto: NASA, ESA, J. English (U. Manitoba), and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA); Acknowledgement: S. Gallagher (U. Western Ontario)