Naše Sluneční soustava vznikla z velkého primordiálního oblaku plynu a prachu. Z většiny oblaku vzniklo Slunce, zatímco zbytky materiálu z rotujícího disku nakonec vytvořily planety obíhající kolem Slunce tak, jak je známe a jak na jedné žijeme.

Astronomové pozorují, jak podobné procesy probíhají okolo jiných hvězd ve vesmíru. Krásný Obrázek týdne ukazuje disk zbylého rotujícího materiálu, který obklopuje mladou hvězdu HD 163296.

Za pomoci dalekohledu ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) v Chile byli astronomové schopni rozlišit v disku různé útvary, včetně koncentrických prstenců kolem centrální hvězdy.

TIP:   První letošní start evropské rakety Ariane 5

Dokonce byli pomocí ALMy schopni získat měření plynové a prachové části disku s vysokým rozlišením. S těmito daty dokázali odvodit klíčové detaily historie formování tohoto mladého hvězdného systému.

Tři mezery mezi prstenci jsou pravděpodobně způsobeny sníženým množstvím prachu a ve střední a vnější mezeře našli astronomové také menší množství plynu.

Zmenšené množství jak plynu tak prachu naznačuje přítomnost nově vytvořených planet, každé s hmotností asi tak Saturna, které vytvořily pozorované mezery na svých zbrusu nových oběžných drahách.

Zdroj: ESO, foto: ESO, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO); A. Isella; B. Saxton (NRAO/AUI/NSF)